Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata

BUKU

Item Buku

BIL. JUDUL NO. ISBN TAHUN TERBIT HARGA SENASKHAH (RM)
1. Kaedah Pembelajaran Jawi 978-967-931-260-7 2014 35.00
2. Pulo Ka Satu 978-967-931-255-3 2014 75.00
3 RDA 978-967-931-262-1 2014 80.00
4 Sumber Historiografi di Alam Melayu 978-967-931-238-6 2014 75.00
5 Travelog Pulau Buton 978-967-931-256-0 2014 15.00
6 Sumber Historiografi Di Alam Melayu : Koleksi Peribadi John Bastin Travelog Pulau Buton 967-931-130-9 2011 75.00
7 Tokoh Perbukuan 967-931-130-9 2011 53.00
8 Buku Kanak-kanak Di Malaysia Sebagai Warisan Hasil Seni 978-967-931-220-1 2008 60.00
9 Herba Warisan 1001 Rahsia 978-967-931-221-8 2008 34.00
10 Adab Raja-raja 978-967-931-210-2 2006 60.00
11 Kitab Tib : Ilmu Perubatan Melayu 967-931-161-9 2006 70.00
12 Petua Membina Rumah Melayu : Dari Sudut Etnis Antropologi 967-931-095-7 2006 45.00
13 Kajian Penggunaan Standard Metadata Untuk Sumber Maklumat Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan Malaysia 967-931-185-0 2005 30.00
14 Laporan Kajian Keperluan Sumber Manusia Dalam Bidang Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat Di Malaysia 967-931-163-5 2004 65.00
15 Sekilas Pandang Sejuta Kenangan : Tan Sri Dato' Dr. Mohd Rashdan Baba 967-931-168-6 2004 15.00
16 Perkhidmatan Perpustakaan Awam : IFLA/UNESCO Garis Panduan Pembangunan 967-931-133-3 2003 40.00
17 Warisan Manuskrip Melayu (buku bergambar) 967-931-130-9 2002 240.00
18 The Royal Commoner : The Life and Times of Imam Perang Jabor 1858-1921 967-931-112-0 2002 25.00
19 Akayet Dowa-Mano, (Hikayat Dowa Mano) 967-931-089-2 1998 15.00
20 Hikayat Indera Quraisyin : Satu Kajian 967-931-093-0 1998 25.00
21 Profil Membaca Rakyat Malaysia, 1996 / Reading Profile of Malaysians, 1996 967-931-083-3 / 967-931-082-5 1998 40.00
22 Akayet Indra Patra, (Hikayat Indra Patra) 967-931-075-2 1997 25.00
23 Perluasan Jadual Kawasan Bagi Malaysia 967-931-074-4 1997 10.00
24 Perpustakaan Negara Malaysia : Satu Kronologi 1966-1996 967-931-066-3 1997 20.00
25 Senarai Akronim di Malaysia 967-931-067-1 1997 18.00
26 Syair Madhi : Citra Melayu Nusantara 967-931-081-7 1997 55.00
27 Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu 967-931-068-X 1997 30.00
28 Undang-undang Minangkabau : Wacana Intelektual
dan Warna Ideologi
967-931-065-5 1997 35.00
29 Failkuasa Tajuk Perkara Kumpulan Etnik Sabah dan Sarawak 967-931-055-8 1996 15.00
30 Failkuasa Tajuk Perkara Kumpulan Etnik Sabah dan Sarawak 967-931-055-8 1996 15.00
31 Hikayat Ahmad Muhammad 967-931-052-3 1996 25.00
32 Guidelines for Romanisation of Jawi 967-931-049-3 1995 5.00
33 Prosiding Seminar Kebangsaan Etnobotani, Pertama Serdang, 16-18 September 1991 967-931-047-7 1995 20.00
34 Syair Siti Zubaidah Perang China : Perspektif Sejarah 967-931-042-6 1994 30.00
35 Syair-syair Melayu Riau 967-931-043-4 1995 25.00
36 Tajuk Standard Agensi-agensi Kerajaan dan Badan-badan Berkanun Sabah dan Sarawak 967-931-055-8 1996 15.00
37 Tajuk Standard Agensi-agensi Kerajaan dan Badan-badan Berkanun Malaysia 967-931-029-9 1993 10.00

Kemaskini pada 2016-12-19 11:38:24 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page