Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata

Penyediaan Dokumen, Badan Pensijilan yang Dilantik dan Aktiviti Pelaksanaan Kualiti MS ISO 9001:2008

PENYEDIAAN DOKUMEN, STANDARD YANG DIGUNA PAKAI, AKTA DAN DASAR YANG BERKAITAN DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008
 

Empat kategori dokumen yang disediakan adalah seperti yang berikut:

(i) Manual Kualiti

(ii) Prosedur Wajib

(iii)Prosedur Sokongan

(iv)Prosedur Operasi (Jilid 1 dan Jilid 2)
 

(i)Manual Kualiti (PNM.MK)
 

(ii) Prosedur Wajib

PNM.PK(W).01 : Prosedur Kawalan Dokumen
PNM.PK(W).02 : Prosedur Kawalan Rekod
PNM.PK(W).03 : Prosedur Tindakan Pembetulan
PNM.PK(W).04 : Prosedur Tindakan Pencegahan
PNM.PK(W).05 : Prosedur Audit Dalaman
PNM.PK(W).06 : Prosedur Perkhidmatan/Produk yang Tidak Mematuhi Spesifikasi(iii) Prosedur Sokongan
 

JILID 1

PNM.PK(S).01 : Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
PNM.PK(S).02 : Prosedur Maklum Balas Pelanggan, Media dan Parlimen
PNM.PK(S).03 : Prosedur Perolehan
PNM.PK(S).04.1 : Prosedur Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahan-Kemudahan
PNM.PK(S).04.2 : Prosedur Penyenggaraan ICT
PNM.PK(S).04.3 : Prosedur Penyenggaraan Alat Pandang Dengar
PNM.PK(S).04.4 : Prosedur Penyenggaraan Kenderaan Jabatan


JILID 2

PNM.PK(S).05 : Prosedur Pengurusan Program Pembangunan Sumber Manusia
PNM.PK(S).06 : Prosedur Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus
PNM.PK(S).07 : Prosedur Khidmat Nasihat dan Perundingan
PNM.PK(S).08 : Prosedur Pengurusan Publisiti Media Massa
PNM.PK(S).09 : Prosedur Penerbitan Jabatan
PNM.PK(S).10 : Prosedur Pengumpulan Statistik Pe(iv) Prosedur Operasi
 

JILID 1

PNM.PK(O)PPTN.01 : Prosedur Pengesanan dan Penerimaan Bahan Perpustakaan
PNM.PK(O)PPTN.02 : Prosedur Pendaftaran Bahan Perpustakaan
PNM.PK(O)PPTN.03 : Prosedur Penyimpanan, Pemeliharaan dan Peminjaman Koleksi Negara
PNM.PK(O)BKT.01 : Prosedur Perolehan Bahan Perpustakaan
PNM.PK(O)PBN.01 : Prosedur Pendokumentasian Bahan Perpustakaan
PNM.PK(O)PBN.02 : Prosedur Perkhidmatan Kepada Penerbit
PNM.PK(O)BGLM.01 : Prosedur Pengurusan Program Galakan Membaca


JILID 2

PNM.PK(O)PMM’siana.01 : Prosedur Penyenggaraan Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia
PNM.PK(O)PMM’siana.02 : Prosedur Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan Negara Malaysia
PNM.PK(O)PMM.01 : Prosedur Pengurusan Perkhidmatan Pusat Manuskrip Melayu
PNM.PK(O)BPjm.01 : Prosedur Sirkulasi
PNM.PK(O)BPK.01 : Prosedur Pembangunan Kandungan Tempatan
PNM.PK(O)BKP.01 : Prosedur Pendaftaran Keahlian Perpustakaan Negara Malaysia


DOKUMEN SOKONGAN


Akta

Akta Arkib Negara Malaysia

Akta Hak Cipta 1987

Akta Rahsia Rasmi 1972

Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331)

Akta Perpustakaan Negara Malaysia 1972 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 (Akta 80)

Akta Perpustakaan Negara Malaysia P.U (A) (Pindaan) 1987


Dasar

Dasar Malaysiana

Dasar Pendigitalan Koleksi Perpustakaan

Dasar Galakan Membaca Perpustakaan Negara Malaysia

Dasar Manuskrip Melayu

Dasar Hadiah dan Pertukaran

Dasar Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)

Dasar Sumber Media

Dasar Khidmat Nasihat Dan Perundingan Perpustakaan Negara Malaysia

Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat

Dasar Pembelian dan Pendokumentasian Bahan Monograf dan Bahan-bahan Bercetak lain

Dasar Pemuliharaan Sumber Perpustakaan

Dasar Sumber Manusia

Dasar Koleksi Khas Perpustakaan Negara Malaysia

Dasar Pelupusan Sumber Perpustakaan

Dasar Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia

Piagam Pelanggan Rujukan PNM


Kemaskini pada 2015-11-23 10:18:21 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page