Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata

Sebut Harga Kerja-Kerja Pembaikan Satu (1) Unit Penyaman Udara Jenis Air Cooled Chiller Untuk Kegunaan Auditorium PNM

Bil Nama Dokumen Muat Turun
1. Kenyataan Sebut Harga
2. Cover Sebut Harga
3. Senarai Kandungan
4. A. Senarai Semakan
5. B. Arahan Kepada Konduktor
6. C. Syarat-syarat Am Sebut Harga
7. D. Syarat-syarat Sebut Harga
8. E. Borang Sebut Harga
9. F. Ringkasan Sebut Harga
10. G. Spesifikasi dan Jadual KadarHarga
11. H. i. Borang Maklumat Am dan Latar Belakang Konduktor
12. H. ii. Borang Data-data Kewangan
13. H. iii. Borang Laporan Bank/Institusi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Kontraktor
14. I. Borang Senarai Kerja Semasa
15. J. Borang Senarai Pengalaman Kerja
16. K. Surat Akuan Pembida
17. L. Surat Akuan Pembida Berjaya
18. M. Slip Kehadiran Taklimat dan Lawatan Tapak

 


Kemaskini pada 2018-08-08 13:18:05 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page