Home PPM InfoPENDAFTARAN KUMPULAN

A. MAKLUMAT PESERTA / PENYELARAS / ORGANISASI


Gelaran :


Nama Penyelaras :


No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :


Organisasi dan Alamat :
PESERTA 1


Gelaran :
Nama :

No Kad Pengenalan :
(Tanpa "-")

Ahli PPM :

No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :

Menu :
Vegetarian Non - Vegetarian Others (Please specify)

PESERTA 2


Gelaran :
Nama :

No Kad Pengenalan :
(Tanpa "-")

Ahli PPM :

No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :

Menu :
Vegetarian Non - Vegetarian Others (Please specify)

PESERTA 3


Gelaran :
Nama :

No Kad Pengenalan :
(Tanpa "-")

Ahli PPM :

No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :

Menu :
Vegetarian Non - Vegetarian Others (Please specify)

PESERTA 4


Gelaran :
Nama :

No Kad Pengenalan :
(Tanpa "-")

Ahli PPM :

No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :

Menu :
Vegetarian Non - Vegetarian Others (Please specify)

PESERTA 5


Gelaran :
Nama :

No Kad Pengenalan :
(Tanpa "-")

Ahli PPM :

No Telefon :
Pejabat :
Bimbit :
Fax :

Emel :

Menu :
Vegetarian Non - Vegetarian Others (Please specify)


B. MAKLUMAT PEMBAYARAN


Terma Pembayaran :
Kaedah Pembayaran :
Tunai : Bayaran terus kepada:
Bendahari Kehormat
Cek & Pesanan Tempatan : Bayaran disediakan atas nama:
Persatuan Pustakawan Malaysia
Transaksi Elektronik : Nama Akaun : Persatuan Pustakawan Malaysia
No. Akaun : 014299301082 (Malayan Banking Berhad)
e-mel : daftarppsm2017@pnm.gov.my
Rujukan : PPSM2017


No Rujukan Pembayaran

:


( Contoh : No Resit Pembayaran, No Cek, No L/O)

Yuran :
Kategori
Ahli PPM
Bukan Ahli PPM
Pakej Persidangan (Pukal) RM400.00 / 5 orang RM650.00 / 5 orang
* Sila hantar bukti pembayaran untuk pengesahan pendaftaran kepada e-mel Jawatankuasa Pendaftaran PPSM    2017:    daftarppsm2017@pnm.gov.my

* TARIKH TUTUP HANTAR BORANG PENDAFTARAN: 25 OGOS 2017 (JUMAAT)