Jami' At-Tirmizi. Jilid 1


 
   
Tajuk : Jami' At-Tirmizi. Jilid 1
Penulis : Muhammad 'Isa bin Saurah At-Tirmizi ; Penterjemah: Prof. Madya Dr. Fauzi bin Deraman, Prof. Madya Dr. Ishak bin Sulaiman, Dr. Faisal bin Ahmad Shah, Dr. Mohd Al 'Ikhsan bin Ghazali, Dr. Khadher bin Ahmad
No. Panggilan : 640 COU
Lokasi : Aras 7, Menara PNM, Perpustakaan Negara Malaysia
Rumusan : Kitab Jami’at-Tirmizi karangan Imam at-Tirmizi merupakan kitab hadith yang menempati kedudukan keempat berbanding al-Kutub as-Sittah yang lain iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami’ at-Tirmizi, Sunan an-Nasa’I dan Suna Ibn Majah. Antara keistimewaan kitab ini ialah kandungan hadith-hadithnya yang meliputi pelbagai topik dan bidang bukan sahaja terhad kepada hadith-hadith hukum sahaja. Ia turut memuatkan maklumat perselisihan ulama’ mengenali amalan ibadat berdasarkan hadith sama ada daripada sahabat, tabi’in, atba’at-tabi’in dan ulama mujtahidin, padangan ulama’ terhadap perawi dari sudut al-Jarh wa at-Ta’dil dan yang paling penting sekali ialah darjat hadith oleh Imam at-Tirmizi pada sebahagian besar hadithnya. Melalui kitab ini juga, pembaca didedahkan dengan pendapat Imam asy-Syafi’i mengenai sesuatu amalan ibadat berdasarkan hadith yang dibincangkan. Justeru, ia boleh dijadikan sumber rujukan bagi mengenal pasti pendapat-pendapat Imam asy-Syafi’i dalam sesuatu ibadat.

Kemaskini pada 2019-04-08 15:58:00 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page