Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
ISO

Panduan Penulisan

PANDUAN PENULISAN SEKITAR PERPUSTAKAAN

Sekitar Perpustakaan adalah sebuah jurnal yang diterbitkan dua kali setahun dan tujuan utamanya ialah untuk memenuhi keperluan profesionalisme Pustakawan dan menggalakkan pertukaran pendapat dan pengalaman.

PANDUAN UNTUK PENULIS

1.

Manuskrip boleh ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.

2.

Setiap artikel harus diberi sebuah Abstrak/Ringkasan di antara 100 ke 500 perkataan

3.

Setiap artikel harus dalam jangkauan 4000 ke 7000 perkataan.

4.

Manuskrip perlu diserahkan menggunakan kertas A4 dan ditaip atas satu muka surat dalam langkau dua baris. Semua catatan termasuk nota-nota, rujukan, sebutan, rajah dan apendiks juga hendaklah ditaip dalam jangkau dua baris dan diasingkan dari teks.

5.

Sumbangan harus dikemukakan di dalam satu salinan bercetak dan juga di dalam softcopy.

6.

Pada muka surat pertama artikel butir-butir seperti tajuk artikel, nama pengarang, hubungan profesional, alamat pos, nombor telefon, nombor faks dan alamat emelnya hendaklah disediakan

7.

Nota kaki hendaklah digunakan secara minima dansenarai rujukan harus ditempatkan secara abjad pada penghujung artikel.

8.

Semua manuskrip perlu dihantar kepada Ketua Editor Sekitar Perpustakaan, Perpustakaan Negara Malaysia, 232, Jalan Tun Razak 50572 Kuala Lumpur.

 


Kemaskini pada 2018-02-19 14:03:00 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page