Syair tergolong dalam puisi tradisional yang merupakan peninggalan masyarakat lama yang terus hidup dan berperanan dalam masyarakat semasa. Syair terdiri daripada empat baris, dengan sanjak a,a,a,a. Setiap baris terdiri daripada 9, 10 atau 12 suku kata. Keempat-empat baris ini merupakan sebahagian daripada sebuah puisi yang agak panjang. Fungsi syair adalah untuk menyampaikan cerita dan pengajaran dan digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan.

MSS 105 (A)
Syair Bidasari

Sebuah syair romantis yang mengisahkan tentang Bidasari yang rupawan menjadi mangsa cemburu Permaisuri Indrapura.

MSS 778
Syair surat al-qiyamah

Disalin pada tahun 1306H. [1888M.]
Sebuah syair berbentuk keagamaan yang menceritakan tentang keadaan hari kiamat, nikmat di syurga dan seksa di neraka.

MSS 25
Syair Siti Zubaidah

Sebuah syair bercorak romantis yang mengisahkan tentang kesetiaan, ketabahan dan keberanian seorang wanita bernama Siti Zubaidah yang telah berusaha sedaya upaya untuk menjejaki dan membebaskan suaminya yang di dalam tawanan.

MSS 450
Syair Sultan Abdul Muluk

Disalin oleh Morset Subinder Malun Rabflis di Kampung Lebach (?), Kolombo, [Sri Lanka]. Kitab asal ditulis oleh Raja Ali Haji. Menceritakan bagaimana Sultan Abdul Muluk yang ditawan oleh Sultan Hindustan diselamatkan oleh isterinya, Siti Rafiah.

MSS 428 (A)
Syair Pertuanan Alif

Disalin oleh Muhammad Yusuf pada hari Jumaat, bulan Rabiulakhir. Sebuah syair berbentuk keagamaan yang antara lainnya membicarakan mengenai makrifat Islam.
MSS 440 (A)
Syair Burung Merpati

Sebuah syair yang menerangkan mengenai ilmu tauhid, merangkumi rukun iman dan amalan-amalan yang perlu dilakukan. Penerangan dilakukan melalui perbualan pelbagai jenis burung.

Carian Manuskrip Melayu 
 
Paparan Terbaik - Netscape4 or IE4 ke atas dengan resolusi 800x600; RealPlayer dan Flash Player.

Hak Cipta Terpelihara ©2002 Manuskrip Melayu. Perpustakaan Negara Malaysia, 232, Jalan Tun Razak, 50572 Kuala Lumpur, MALAYSIA.