FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT - UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAUniversiti Teknologi Mara (UiTM) merupakan institusi pertama di negara kita yang menawarkan kursus dalam sains perpustakaan apabila Fakulti Pengajian Maklumat ditubuhkan di institusi tersebut pada tahun 1968. Tujuan penubuhanya ialah untuk menyediakan para pelajar menduduki peperiksaan External Professional Examination of the Library Association (United Kingdom).

 


Apabila pihak Library Association United Kingdom menamatkan pengendalian peperiksaan tersebut, satu kursus dalaman yang berasaskan kurikulum tempatan telah diperkenalkan pada Julai 1972. Dari tahun 1992 sehingga Jun 1999, Fakulti ini telah melalui beberapa perubahan dalam kurikulumnya.

 


Sumber :

Universiti Teknologi Mara? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia