TALIAN TELEFON 1886Rumah Residen Sir Hugh Low di Kuala Kangsar, Perak bermulanya sistem telekom di negara
ini 110 tahun yang laluIbu sawat Telekom mula dipasang pada 1891


 


© 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia