KONGRES PUSTAKAWAN ASIA TENGGARAKongres Pustakawan Asia Tenggara (CONSAL) telah pertama kalinya diadakan di Malaysia pada 24 - 29 Mei 1981. Kongres Kelima ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato? Dr. Neo Yee Pan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ketika itu. CONSAL adalah satu kumpulan yang ahlinya terdiri dari pustakawan negara anggota ASEAN bertujuan memupuk kemajuan profesionalisme di kalangan pustakawan serta mereka yang terlibat dalam bidang sains perpustakaan dan maklumat di rantau ini. F

 


Kongres ini juga merupakan forum bagi para pustakawan di rantau Asia Tenggara berjumpa, berbincang dan bertukar-tukar fikiran dalam semangat kerjasama serantau. Tema bagi CONSAL V adalah Access To Information.

 
Sumber :

Fifth Congress of Southeast Asian Librarians 24 ?29 May 1981/
CONSAL Executive Board, Persatuan Perpustakaan Malaysia, University of Malaya, 1981.? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia