SIDANG KEMUNCAK KE-7 KUMPULAN 15Kumpulan 15 telah ditubuhkan pada bulan September 1989 sebagai suatu Sidang Tertinggi Kumpulan Negara-Negara Membangun. Kumpulan 15 telah bertindak sebagai satu forum bagi perundingan di antara negara-negara membangun.

 


Sejak penubuhan Kumpulan 15, enam Sidang Kemuncak Ketua-ketua Negara/Kerajaan telah berjaya diadakan iaitu buat pertama kalinya di Kuala-Lumpur, Malaysia dari 1-3 Jun 1990. Pada tahun 1997, Malaysia sekali lagi diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak Ketujuh pada 3-5 November 1997.

 


Sumber :

Risalah sampul surat hari pertama.? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia