RAJA ALI AL-HAJI
Raja Ali Al-Haji Ibn Raja Haji Ahmad (1809-1870) merupakan penulis pertama yang menyusun tata bahasa Melayu menerusi bukunya Bustan al-Katibin (1850). Beliau juga merupakan orang pertama cuba menyusun sebuah kamus Melayu iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa (1858), Walaupun ianya tidak dapat disiapkan. Beliau juga adalah Sejarawan Melayu pertama yang menyedari kepentingan tarikh terjadinya satu-satu peristiwa yang diceritakan.

 


Cara penulisan beliau berbeza dari kisah sejarah di zamannya yang tidak menyatakan tarikh berlakunya sesuatu peristiwa dalam karya mereka dan dengan demikian tidak boleh dirujuk sebagai bahan penyelidikan. Raja Ali Haji adalah ahli Agama, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Melayu dan juga seorang ahli politik. Beliau layak digelar Sejarawan Melayu pertama berdasarkan sumbangan-sumbangan tersebut. Antara karya-karya beliau yang lain ialah Salasilah Melayu dan Bugis (1860) dan Tuhfat al-nafis (1865).


Sumber :

Kesusasteraan Melayu Rampai-rampai VII : prosa Melayu baru/dikumpul dan ditafsirkan oleh Tuan C.Skiner, 1959? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia