PENGGIAT BAHASA DAN KESUSASTERAAN DI TANAH MELAYUPakatan Belajar-Mengajar Pengetahuan Bahasa yang ditubuhkan pada 1888 di Johor Bharu dipercayai badan atau institusi penggerak bahasa dan kesusasteraan pertama di Tanah Melayu. Sejak ditubuhkan ianya telah dua kali dibubarkan dan berkubur pada tahun 1934. Pengasas dan pemimpinnya ialah Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman b. Andak.

 


Pakatan ini antara lain ditubuhkan untuk mengkaji dan menerbitkan buku-buku bahasa, sejarah, kebudayaan dan menggalakkan orang-orang Melayu menulis dan menerbitkan karya-karya sastera Melayu.Sumber :

Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden/ Dharmawijaya,1989? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia