BADAN BAHASA DAN KESUSASTERAANKronologi penubuhan Badan-badan Bahasa dan Kesusasteraan
   
1888 - 1941 :Pakatan Belajar dan Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBMPB) - Johor Bharu.
Tokoh utama ? Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Mejar Datuk Hj. Muhammad Said Hj. Sulaiman.

1924 - 1957 :

Pejabat Karang Mengarang Sultan Idris (SITC) Tanjung Malim , Perak.
Tokoh utama ? O.T. Dussek dan Za?ba.

1934 - 1942 :

Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) Batu Pahat, Johor.
Tokoh utama ? Bahanan Yusuf dan Jymy Asmara.

1950 - 1954 :

Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) - Singapura.
Tokoh utama ? Keris Mas dan Usman Awang.

 

 


1950* :

Lembaga Bahasa Melayu (kesatuan Guru-guru Melayu Singapura) - Singapura.
Tokoh utama ? Dr. Burhanuddin Al-Helmi.

1956 ? kini :Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Nama asal Balai Pustaka - Johor Bharu (1956) berpindah ke Kuala Lumpur (1957- ).
Tokoh utama ? Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz dan Keris Mas.

1961 - kini :
Persatuan Penulis Nasional (PENA) - Kuala Lumpur.
Tokoh utama ? Keris Mas dan Usman Awang.

1970 - kini :
Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) - Kuala Lumpur.
Tokoh utama ? Prof. Ismail Hussein.

Sumber :

Dewan Bahasa dan Pustaka Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia (Tradisi-Moden)/ Drs. Jihaty Abadi, Azran Rahman dan Amida Abdulhamid, 1981? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia