PERKHIDMATAN MALAYAN AIRWAYS LIMITED (MAL)
Pada 1.5.1947, Malayan Airways Limited atau MAL telah memulakan perkhidmatannya. Syarikat penerbangan ini ditubuhkan oleh Straits Steamship Company, the Ocean Steamship Company dan Imperial Airways. Ia dimulakan oleh sebuah kapal terbang jenis Airspeed Consul.

 


Syarikat penerbangan MAL ini dinamakan semula menjadi Malaysian Airways apabila Persekutuan Malaysia ditbuhkan pada tahun 1963 dan pada tahun 1967 ia bertukar nama lagi kepada Malaysia-Singapore Airline (MSA). Setelah Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia ia dinamakan pula Malaysian Airline System (MAS).


Sumber :

Hari Ini Dalam Sejarah? 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia