MALAYAN AIRWAYS LIMITEDMalayan Airways pada permulaan
perkhidmatan tahun 1947


Pramugari pesawat Malayan Airways pada 1956 


© 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia