STESEN RADIO 1942Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur.
Radio Malaya mula ditempatkan dari Singapura 1959Upacara memulakan perkhidmatan TV Malaysia
pada 28 Disember 1963Bangunan Dewan Tunku Abdul Rahman,
pertama kali siaran televisyen pada 28.12.1963


 


� 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia