STADIUM MERDEKATunku Abdul Rahman meletakkan batu asas Stadium Merdeka
pada 15 Februari 1957Stadium Merdeka tempat berlangsungnya pengisytiharan
Merdeka pada 31 Ogos 1957


 


© 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia