PRINCE OF WALESPerpustakaan pertama ditubuhkan pada 1817 di Pulau Pinang


 


� 2001 Hak Cipta Terpelihara
Perpustakaan Negara Malaysia