Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata

Skop Perlaksanaan

PNM melaksanakan SPK dalam memberi perkhidmatan perpustakaan melalui pembinaan, pendokumentasian dan ketersediaan suatu koleksi sumber perpustakaan di peringkat kebangsaan untuk pengunaan masyarakat masa kini dan akan datang. SPK melibatkan perancangan dan pengurusan sumber secara berkesan bagi menyediakan perkhidmatan rujukan dan pinjaman kepada pengguna perpustakaan melalui aktiviti perolehan bahan perpustakaan (penguatkuasaan akta, pembelian dan hadiah/pertukaran), pendaftaran, pengkatalogan dan pengindeksan, penyenggaraan dan pemeliharaan bahan-bahan berkenaan untuk kegunaan pengguna.


Kemaskini pada 2015-11-23 10:12:56 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page