Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
Bahasa : BM Malaysia | BI English
Jata   PerpustakaanNegaraMalaysia Malaysia Truely Asia ISO
       
 

Pengkatalogan dalam Penerbitan


Apakah Itu Pengkatalogan Dalam Penerbitan (PDP)?


Pengkatalogan-dalam-Penerbitan (PDP) adalah perkhidmatan pengeluaran data katalog yang diberikan percuma oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) kepada penerbit-penerbit di Malaysia sebelum sesuatu terbitan diterbitkan. 

 

Bagaimanakah PDP diberi?

 

 • Penerbit dikehendaki menghantar pruf galei atau salinan foto mukasurat judul dan bahan awalan (muka surat isi kandungan, prakata, pengenalan) bersama-sama borang maklumat PDP serta deskripsi kandungan buku yang akan diterbitkan.
 • PNM akan menggunakan maklumat-maklumat tersebut untuk menyediakan deskripsi katalog untuk setiap judul baru termasuk nombor pengkelasan dan tajuk perkara.
 • Data PDP akan dihantar kepada penerbit dalam tempoh 3 hari bekerja selepas maklumat lengkap diterima.
 • Penerbit akan mencetak data PDP di belakang mukasurat judul mengikut format yang diberi.

 

Bagaimana Maklumat PDP diedarkan? 


Data bibliografi judul buku yang diberi PDP akan dimasukkan ke dalam Pangkalan Data PNM dan boleh diakses melalui laman web OPAC PNM.

 

Apakah Faedah-faedah PDP?

 • Membantu perpustakaan dan pusat maklumat dalam proses pemilihan dan perolehan buku.
 • Membantu memberi promosi jualan kepada penerbit melalui penyebaran maklumat mengenai judul baru sebelum ianya diterbitkan
 • Membantu perpustakaan dan pusat maklumat dalam kerja-kerja pengkatalogan dan seterusnya mempercepatkan pemprosesan buku tersebut
 • Menyokong amalan pengkatalogan perpustakaan yang standard yang mana menggalakkan pertukaran maklumat mengenai penerbitan baru di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 

Skop Perkhidmatan PDP


Perkhidmatan PDP diberikan secara percuma kepada penerbit dan semua penerbit di Malaysia adalah digalakkan untuk menyertainya.
Perkhidmatan ini merangkumi semua bahan monograf bagi judul atau edisi baru dalam semua bidang perkara yang akan diterbitkan di Malaysia.

 

Di Mana Data PDP Dicetak?


Data PDP hendaklah dicetak di belakang muka surat judul.

 

Contoh PDP Dalam Buku


Perpustakaan Negara Malaysia       Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Tan Sri Dato′ Seri, 1938-
    Beberapa etos pembangunan negara = Nation building ethos : speeches 
    of  Tan Sri Dato′ Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Chief Secretary to 
    The Government, Malaysia. 
    ISBN 967-9933-18-0 
    1. Malaysia--Economic conditions. 2. Malaysia--Social conditions. 
    3. Economic development. 4. Speeches, addresses, etc.  I. Judul. 
    II. Judul: Nation building ethos. III. Institut Tadbiran Awam Negara.
    338.9595
 

Prosedur Permohonan PDP


Melengkapkan set borang permohonan PDP iaitu:
PNM.PK(0)PBN.02(B4) – Borang Permohonan PDP.
Sila muat turun peraturan lengkap permohonan ISBN/ISSN/PDP di sini.

Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh diperolehi dengan menghubungi:

Pusat Bibliografi Negara
Perpustakaan Negara Malaysia,
Aras 3, Anjung Bestari,
No. 232, Jalan Tun Razak, 
50572 Kuala Lumpur.
(U/P: Perkhidmatan PDP)Tel : 03-26814329, 03-26871700 samb 4288
E-mel : pdp@pnm.gov.my

Perkhidmatan Melalui SMS
Taip "PNM_CIP_" dan hantar kepada 15888
Sistem akan menghantar borang melalui emel yang diberi dan dikenakan caj RM0.20 oleh Telco


Kemaskini pada 2017-06-06 14:37:20 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page