Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
Bahasa : BM Malaysia | BI English

Pengumuman

PENANGGUHAN SEMINAR SEHARI BERSAMA PENERBIT 2017

Adalah dimaklumkan bahawa penganjuran Seminar Sehari Bersama Penerbit 2017 yang akan diadakan pada 17 Oktober 2017 (Selasa) di Dewan Serbaguna, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia telah DITANGGUHKAN ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Kami mohon maaf di atas segala kesulitan.

Sekian, terima kasih.

Jata   PerpustakaanNegaraMalaysia Malaysia Truely Asia ISO
     
 

Rancangan Klinik Jawi 2017


Klinik Jawi@IKIM.fm

 

TERBITAN PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

 

TARIKH : Mulai 04 Mac  2017
HARI : Setiap Sabtu
MASA : 9.30 pagi - 10.00 pagi
GELOMBANG :
 • Lembah Klang 91.5 fm
 • Ipoh, Perak 102.7 fm
 • Negeri Sembilan 102.7 fm
 • Melaka 89.5 fm
 • Johor Bahru 106.2 fm
 • Kuantan, Pahang 89.6 fm
 • Kuala Terengganu 100.2 fm
 • Kota Bharu 89.8 Fm
 • Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 fm
 • Perlis / Kedah/ Langkawi 89.0 fm
 • Kuching 93.6 fm
 • Kota Kinabalu 93.9 fm
PEMBIMBING KLINIK JAWI

:

Prof. Madya Dr. Adi Yasran Abdul Aziz
Pensyarah Universiti Putra Malaysia

MODUL

:

Nota Klinik Jawi - Penyelesaian Masalah - Siri 1
Nota Klinik Jawi - Pengenalan Bahan Rujukan Jawi -Siri 2 
Nota Klinik Jawi - Daftar Kata Bahasa Melayu - Siri 3
Nota Klinik Jawi - Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu - Siri 4
Nota Klinik Jawi - Tulisan, Abjad dan Huruf - Siri 5
Nota Klinik Jawi - Padanan Jawi-Rumi (Vokal) - Siri 6
Nota Klinik Jawi - Padanan Jawi-Rumi (Konsonan) - Siri 7
Nota Klinik Jawi - Padanan Huruf Vokal Rumi-Jawi - Siri 8
Nota Klinik Jawi - Padanan Huruf Konsonan Rumi-Jawi - Siri 9
Nota Klinik Jawi - Tulisan, Abjad dan Huruf Kata Serapan Arab dan Isu Berkaitan - Siri 10
Nota Klinik Jawi - Huruf Gubalan Melayu dan Isu Berkaitan - Siri 11
Nota Klinik Jawi - Huruf Gubalan Melayu dan Isu Berkaitan - Siri 12
Nota Klinik Jawi - Penggunaan Hamzah bagi Kata Melayu Jati - Siri 13
Nota Klinik Jawi - Penggunaan Hamzah bagi Kata Serapan Arab - Siri 14
Nota Klinik Jawi - Penggunaan Hamzah bagi Kata Serapan Inggeris dan Lain-lain - Siri 15
Nota Klinik Jawi - Penulisan Huruf Kaf, Ga, Ha dan Lam Alif - Siri ke-16
Nota Klinik Jawi - Penggunaan Angka Arab dan Hindi - Siri ke - 17
Nota Klinik Jawi - Penulisan Mata Wang - Siri ke - 18
Nota Klinik Jawi - Penulisan Angka Bersama Imbuhan, Penanda Bilangan Ordinal dan Kata Sendi Nama - Siri ke-19
Nota Klinik Jawi - Perbezaan Ye dan Alif Maqsurah  - Siri ke-20
Nota Klinik Jawi - Pelambangan Hamzah sebagai Ganti alif - Siri ke-21
Nota Klinik Jawi - Perlambangan Diftong 'ai' dan 'au' di Awal Kata (Jawi) - Siri ke-22
Nota Klinik Jawi - Pelambangan Huruf Qaf (Jawi) - Siri ke-23
Nota Klinik Jawi - Pengejaan Kata Dasar Ekasuku - Siri ke-24
Nota Klinik Jawi - Ejaan Mengikut Hukum Darlung - Siri ke-25
Nota Klinik Jawi - Ejaan Mengikut Hukum Luar Darlung - Siri ke-26
Nota Klinik Jawi - Ejaan Mengikut Hukum Ka dan Ga - Siri ke-27
Nota Klinik Jawi - Ejaan Mengikut Hukum Ewa dan Iwa - Siri ke-28
Nota Klinik Jawi - Hukum a Tiga Suku Kata atau Lebih - Siri ke-29
Nota Klinik Jawi - Lampau Hukum a Kata Dasar Tiga Suku Kata atau Lebih - Siri ke-30
Nota Klinik Jawi - Ejaan Lazim - Siri ke-31
Nota Klinik Jawi - Gelinciran - Siri ke-32
 

Kemaskini pada 2017-10-12 09:19:19 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page