icon_sirih3b.jpg (21912 bytes)

logo.jpg (61012 bytes)

� 1999 Hak Cipta Terpelihara
Edisi 2001
Perpustakaan Negara Malaysia

sp-bibliografi1.htmTeratak Buku
Teratak Jurnal


ani_sirih.gif (88811 bytes)ani_sirih.gif (88811 bytes)
PURPLE.BAR.gif (7634 bytes)
arch.jpg (1737 bytes)

tit-teratakbuku.jpg (14050 bytes)

Senarai buku di Perpustakaan Negara Malaysia untuk bacaan
dan rujukan lanjut.

mono.jpg (3365 bytes)

Ahmad bin Haji Mohd Rashid Talu
   Kawan bercakap (mikrofilem) : cerita sedih atau riwayat sekapur
   sirih. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
   Mkm 899.233 AHM

Alice Yen Ho
   At the South-East Asian Table. Kuala Lumpur : Oxford University
   Press, 1995.
   M 394.10959 HO

Asmad, 1930
   Kesenian adat, kepercayaan dan petua. Melaka : Associates
   Educational Dist. 1990.
   M 390.6899923 ASM

Brownrigg, Henry
   Betel cutters : from the Samuel Eilenberg collection. Stuttgart : Edition
   Hansjorg Mayer, 1991
   739 BRO

Burkill, I.H.
   A dictionary of the Economic products of the Malay Peninsular, vol. I
   & II. Kuala Lumpur : Ministery of Agriculture & Co-operatives,
   1966.
   MR 338.0959503 BUR

The crafts of Malaysia. Singapore : Editions Didier Millet, 1994

Culture heritage of ASEAN : Selected treasures from ASEAN
   museums
. Malaysia : Jabatan Muzium dan Antikuiti, 1995
   M 959 CUL

Ensaiklopedia Malaysiana. Kuala Lumpur : Anzagain 1995.
   MR 039.992302 ENS

Falconer, John
   A vision of the past : A history of early photography in Singapore and
   Malaya; the photographs of G.R. Lambert & co., 1880-1910
   M 779.9095951 FAL

Gold jewelry and ornaments of Malaysia. Kuala Lumpur : Muzium
   Negara, 1988
   MR 391.7074595 GOL f

H.M. Sidin
   Asal usul adat resam Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
   Pustaka, 1980.
   M 390.09595 H

Hadidjaja, Tardjan, 1905
   Adat Raja-Raja Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1964.
   M 390.22095951 HAD

Hargono, Djoko.
   Pemanfaatan Tanaman Obat : Untuk Kesihatan Keluarga. Jakarta :
   Rinekacipta, 1995.

Heritage in Gold. Kuala Lumpur : Paragon, 1983.
   M 669.22 HER f

Ho Wing Meng
   Straits Chinese Silver : A Collector's Guide. Singapore : Times Book
   Int., 1984
   M 703 HO

Indonesian Medicinal Plants. Jakarta.

Ismail Saidin
   Palma Pilihan : Untuk Seni Tanaman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
   dan Pustaka, 1993
   M 635.97745 ISM

Jamilah Mohd. Sir
   Adat Istiadat Dalam Upacara Perkahwinan Kaum Banjar : Satu Kes
   Kajian di Kampung Bukit Kuching Tengah, Selangor 1984/85

[Kitab tib][ manuskrip] / disalin oleh Haji Ismail bin Haji Mustafa Pontianak
   pada hari Rabu 5 Zulkaedah 1325H[10 Disember 1907M]
   di Kampung Tembalan
   MSS 2219


Koleksi Petua. Selangor : Citakhidmat, 1993.
   M 390.0899923 KOL

Materia Medika Indonesia, JIlid V, 1989

Medical Plants of East & Southern Asia

Melaka : The History City of Malaysia. Kuala Lumpur : Malaysia
   Mining Corporation, 1992
   M 959.5118 MEL f

Mohd. Tarmizi Kamson
   Sirih Pinang: Simbol Budaya Melayu. Kuala Lumpur : Perpustakaan
   Negara Malaysia, 1996.
   M 390.00899923 SIR f

Muhamad bin Zakaria/Mustafa Ali Mohd.
   Traditional Malay medicinal plants. Kuala Lumpur : Fajar Bakti,
   1994.
   M 615.321089923 MZ

Rooney, Dawn
   Betel chewing traditions in South-East Asia / Dawn F. Rooney.
   Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1993
   Siri: Images of Asia
   M 394.14 ROO


Variasi gubahan pengantin
   Petaling Jaya: Alaf21 Sdn. Bhd., 2000
   M 745.509595 VAR

Carian maklumat menerusi Sistem Katalog Awam Dalam Talian
di Perpustakaan Negara Malaysia.

icon_opac.gif (1572 bytes)
opac


Sila taipkan opac untuk login.

 

sebelum.gif (1470 bytes)

atas.gif (1378 bytes)

berikut.gif (1442 bytes)

| Menu Utama | Sekapur Sirih | Asal Usul | Penggunaan | Dongeng |
| Tepak Sirih |
Pengertian | Bekas Sirih | Cembul | Kacip | Gobek | Ketur | Celepa |
| Bujam Epok | Sirih | Sirih Junjung | Pinang | Gambir | Tembakau |
| Bunga Cengkih | Kapur | Gurindam | Penyelidik | Bibliografi |
| Galeri Foto | Agensi | Pautan | Warkah Titipan | Cetusan Rasa |