Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Klinik Jawi 2020

KLINIK JAWI : Peringkat lanjutan
PENGAJAR : Prof. Madya  Dr. Adi Yasran Abdul Aziz
  Pensyarah, Universiti Putra Malaysia
MASA SIARAN : Khamis, 3.15 - 3.45 petang
ANJURAN : PNM dengan kerjasama IKIM dan UPM

 

Pengenalan Episod Baharu Siri 1
Imbuhan Akhiran-an yang Dieja dengan Alif-Nun Siri 2
Imbuhan Akhiran -an yang Dieja dengan Hamzah-Nun Siri 3
Imbuhan Akhiran -an yang Dieja dengan Nun - Siri 4
Imbuhan Akhiran -i yang dieja dengan Hamzah-Ya - Siri 5
Imbuhan Akhiran -i yang Dieja dengan Ya - Siri 6
Imbuhan Akhiran -kan - Siri 7
Imbuhan Akhiran Asing - Siri 8
 Imbuhan Awalan meng-dan peng-pada Kata Dasar Serapan Arab yang Bermula dengan Bunyi i dan u-Siri 9
Imbuhan Awalan meng- dan peng-pada Kata Dasar Serapan Arab yang Tidak Bermula dengan Bunyi i dan u - Siri 10
Imbuhan Awalan yang Diikuti oleh Huruf Wau atau Ya - siri 11
Imbuhan Awalan se- ke- dan di- yang Diikuti oleh Kata Dasar Serapan Arab yang Bermula dengan Alif - Siri 12
Imbuhan Apitan - Siri 13
Imbuhan Sisipan - Siri 14
Kata Majmuk Yang Dieja Terpisah - Siri 15
Kata Majmuk Yang Dieja Rapat - Siri 16
Kata Ganti Nama Diri Singkat - Siri 17
Kata Ganda yang Menggunakan Angka Dua Hindi - Siri 18
Kata Ganda Yang Dieja Penuh - Siri 19
Partikel -kah, -lah, dan -tah - Siri 20
Partikel Pun - Siri 21
Sistem Ejaan Kata Serapan Inggeris - Siri 22
Ejaan Lazim Kata Serapan Inggeris - Siri 23
Ejaan Bunyi k Kata Serapan Inggeris - Siri 24
Gugus Konsonan Akhir Kata Yang Dipisahkan - Siri 25
Gugus Konsonan Kata Serapan Inggeris Yang Dirangkaikan - Siri 26
Kata atau Ungkapan Asing - Siri 27
Bunyi a dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 28
Bunyi e Pepet dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 29

 


Kemaskini pada 2021-01-22 10:39:41 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page