Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
ISO

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Puan Maizan Ismail
Timbalan Ketua Pengarah PNM
maizan[at]pnm.gov.my
 

PERANAN CIO

1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

 • Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan

 • Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

  2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

 • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;

 • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan

 • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

  3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

 • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

  4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan

 • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.


Kemaskini pada 2018-09-18 10:53:28 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page