Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Klinik Jawi 2022

KLINIK JAWI : Peringkat lanjutan
PENGAJAR : Prof. Madya  Dr. Adi Yasran Abdul Aziz
  Pensyarah, Universiti Putra Malaysia
MASA SIARAN : Khamis, 3.15 - 3.45 petang
ANJURAN : PNM dengan kerjasama IKIM dan UPM

 

 
Pengejaan Akronim Bahasa Inggeris - Siri 82
Pengejaan Singkatan yang Dilafazkan Huruf Demi Huruf - Siri 83
Pengejaan Singkatan yang Dilafazkan Sebagai Kata - Siri 84
Pengejaan Singkatan yang Dilafazkan Nama Huruf dan Bunyi - Siri 85
Penulisan Tanda Baca - Siri 86
Pengenalan Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Nya - Siri 87
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Pa - Siri 88
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Nga - Siri 89
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Ca - Siri 90
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Ga - Siri 91
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Huruf Vokal - Siri 92
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Kata Serapan - Siri 93
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Kata Nama Khas Manusia Dalam Bustain al- Salatin - Siri 94
Tulisan Jawi Klasik - Penulisan Kata Nama Khas Tempat dalam Bustan al-Salatin - Siri 95
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Undang-undang Aceh - Siri 96
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Undang-undang Melaka - Siri 97
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Undang-undang Laut - Siri 98
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Hidayat al-Salikin - Siri 99
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Sulalat al-Salatin - Siri 100
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Manuskrip Hikayat Hang Tuah - Siri 101
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Kamus Marsden 1812 - Siri 102
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Kamus Wilkinson 1903 - Siri 103
Tulisan Jawi Klasik - Sistem Ejaan Jawi dalam Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji 1927 - Siri 104
Rumusan - Kesinambungan Ejaan Jawi Lama dan Baharu - Siri 105

 


Kemaskini pada 2022-06-30 09:11:47 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page