Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Status Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 dan MS ISO 9001:2015

Status Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 dan MS ISO 9001:2015

PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI JABATAN MS ISO 9001

 

Tahun 2017

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana (JKP) MS ISO 9001:2008
 • Bil.1/2017 telah diadakan pada 16 Mac 2017
 • Bil.2/2017 telah diadakan pada 9 Oktober 2017

 

 • Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
 • Mesyuarat MKSP bagi tahun 2017 telah diadakan pada 7 Ogos 2017

 

 • Mesyuarat Penyemakan Prosedur MS ISO 9001:2015
 • Mesyuarat Penyemakan Prosedur MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 18 Ogos 2017 dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah selaku Wakil Pengurusan.
 •  
 • Mesyuarat Penguatkuasaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2015
 • Mesyuarat Penguatkuasaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 22 Disember 2017 dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah selaku Wakil Pengurusan

 

 • Audit Dalaman MS ISO 9001:2008
 • Bil.1/2017 telah diadakan pada 13-15 Februari 2017

 

 • Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008
 • Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 telah diadakan pada 4-5 April 2017 oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

 

 • Perbincangan MS ISO 9001
 • Perbincangan Penemuan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Sudin, Pengarah PERDANA selaku Timbalan Wakil Pengurusan pada 14 April 2017.
 • Perbincangan Status Tindakan Pembetulan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008 SIRIM QAS International Sdn. Bhd. bersama-sama dengan Ketua Sistem Audit , Timbalan Ketua Sistem Audit dan juruaudit-juruaudit dalaman pada 6 Julai 2017.
 • Perbincangan Dokumentasi MS ISO 9001:2015 yang diketuai oleh Wakil Pengurusan diadakan secara berterusan bagi menyiapkan keperluan dokumentasi MS ISO 9001:2015 bermula daripada bulan Jun sehingga September 2017.

 

 • Latihan SPK
 • Bengkel Pendokumentasian MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 3-5 Mac 2017 bertempat di Bukit Tinggi, Pahang.
 • Taklimat Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) telah diadakan pada 31 Mac 2017.
 • Pelaksanaan Kursus Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 10-12 Oktober 2017.
 • Sesi Perkongsian Penambahbaikan Pengauditan MS ISO 9001:2008 telah diadakan pada 10 Julai 2017 oleh En Dahlan Samad selaku Ketua Sistem Audit (KSA).

 

 • Penguatkuasaan Dokumen Kualiti versi MS ISO 9001:2015
 • Dokumen kualiti bagi versi MS ISO 9001:2015 telah diluluskan oleh Ketua Pengarah pada 24 November 2017 dan dikuatkuasakan pada 15 Disember 2017. Sebanyak 33 prosedur kualiti yang digunapakai bagi versi MS ISO 9001:2015 termasuk 3 prosedur baharu yang telah dibangunkan iaitu:

 

 1. Manual Kualiti
 2. Prosedur Pengurusan Risiko
 3. Prosedur Pengurusan Perubahan

 

Tahun 2018

 

 • Mesyuarat Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2015
 • Mesyuarat Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 9 Januari 2018 dan dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah selaku Wakil Pengurusan

 

 • Latihan SPK
 • Taklimat Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 telah diadakan pada 12 dan 15 Januari dan 9 Februari 2018 kepada warga PNM.

 

 • Audit Dalaman MS ISO 9001:2015
 • Audit Dalaman Bil.1/2018 telah dilaksanakan pada 27 – 29 Mac 2018

 

 • Kursus ISO 9001:2015 Pemahaman dan Pelaksanaan Pengurusan Risiko
 • Kursus ini telah diadakan pada 9-11 April 2018 dan dikendalikan oleh Encik Mohammad Izzat Naqib Md Yusof daripada SIRIM STS Sdn. Bhd.

 

 • Perbincangan Pelan Risiko
 • Perbincangan Timbalan Wakil Pengurusan dan Ketua Sistem Audit bersama-sama dengan pemilik proses selaku pegawai risiko telah diadakan pada 2 dan 4 Mei 2018

 

 • Pelaksanaan Audit Pemantauan dan Naik Taraf MS ISO 9001:2015
 • Telah diadakan oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd. pada 21 hingga 23 Mei 2018.

 

 • Perbincangan Dapatan Audit Pemantauan dan Naik Taraf MS ISO 9001:2015
 • Perbincangan Wakil Pengurusan bersama-sama dengan semua juruaudit dalaman telah diadakan pada 6 Jun 2018.
 • Perbincangan Wakil Pengurusan bersama-sama dengan Timbalan Wakil Pengurusan, Setiausaha ISO, Ketua Sistem Audit, Pegawai Dokumen dan pegawai pengiring juruaudit telah diadakan pada 18-19 Julai 2018.

Kemaskini pada 2018-08-24 09:06:43 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page