Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Penyediaan Dokumen, Badan Pensijilan yang Dilantik dan Aktiviti Pelaksanaan Kualiti MS ISO 9001:2015

SENARAI DOKUMEN KUALITI DALAM

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 JABATAN

 

BIL.

NAMA DOKUMEN KUALITI

NO. RUJUKAN DOKUMEN

1.

Manual Kualiti

PNM.MK

JUMLAH

1

PROSEDUR PEROLEHAN (K)

2.

Prosedur Pengesanan dan Penguatkuasaan Akta 331

PNM.PK(K).PPTN.01

3.

Prosedur Perolehan Bahan Perpustakaan

PNM.PK(K).BPK.02

4.

Prosedur Perolehan

PNM.PK(K).BKPSM.03

5.

Prosedur Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus

PNM.PK(K).BKPSM.04

JUMLAH

4

PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN (D)

6.

Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Bahan Perpustakaan

PNM.PK(D).PPTN.01

7.

Prosedur Pendokumentasian Bahan Perpustakaan

PNM.PK(D).PBN.02

JUMLAH

2

PROSEDUR PERKHIDMATAN (P)

8.

Prosedur Pendaftaran Keahlian Perpustakaan Negara Malaysia

PNM.PK(P).BKK.01

9.

Prosedur Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan Negara Malaysia

PNM.PK(P). PRMLN.02

10.

Prosedur Pengurusan Perkhidmatan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu

PNM.PK(P).PKMM.03

11.

Prosedur Sirkulasi

PNM.PK(P).BPjm.04

12.

Prosedur Perkhidmatan Kepada Penerbit

PNM.PK(P).PBN.05

13.

Prosedur Khidmat Nasihat dan Perundingan

PNM.PK(P).BKNP.06

14.

Prosedur Pengurusan Program Galakan Membaca

PNM.PK(P).BGLM.07

15.

Prosedur  Penyimpanan, Pemeliharaan dan Peminjaman Koleksi Negara

PNM.PK(P).PPTN.08

16.

Prosedur Penyenggaraan Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia

PNM.PK(P).PRMLN.09

17.

Prosedur Pembangunan Kandungan Tempatan

PNM.PK(P).BKD.10

18.

Prosedur Pemuliharaan Bahan Perpustakaan

PNM.PK(P).BP.11

JUMLAH

11

PROSEDUR SOKONGAN (S)

JILID 1

19.

Prosedur Pengurusan Perubahan

PNM.PK(S).01

20.

Prosedur Tindakan Pembetulan

PNM.PK(S).02

21.

Prosedur Pengurusan Risiko

PNM.PK(S).03

22.

Prosedur Audit Dalaman

PNM.PK(S).04

23.

Prosedur Perkhidmatan/ Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

PNM.PK(S).05

24.

Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

PNM.PK(S).06

25.

Prosedur Maklum Balas Pelanggan, Media dan Parlimen

PNM.PK(S).07

26.

Prosedur Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahan-Kemudahan

PNM.PK(S).08

JILID 2

27.

Prosedur Penyenggaraan ICT

PNM.PK(S).09

28.

Prosedur Penyenggaraan Alat Pandang Dengar

PNM.PK(S).10

29.

Prosedur Penyenggaraan Kenderaan Jabatan

PNM.PK(S).11

30.

Prosedur Pengurusan Pembangunan Kompetensi

PNM.PK(S).12

 


Kemaskini pada 2018-08-24 09:09:04 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page