Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Sistem Pembekalan Penerbitan

Borang Permohonan Menjadi Ahli SPP
Direktori Ahli SPP

Pengenalan
Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) telah dilancarkan pada 2 Jun 1988 yang merupakan lanjutan daripada perkhidmatan antara perpustakaan. Sistem ini membolehkan perkongsian bahan-bahan perpustakaan dilaksanakan di kalangan ahli SPP. Perpustakaan Negara Malaysia merupakan Pusat Penyelaras SPP.
   
Objektif
1. Menyediakan perkhidmatan bekalan penerbitan dalam bentuk asal atau salinan untuk meningkatkan akses kepada maklumat bagi tujuan pengajian, pengajaran dan penyelidikan untuk pengguna di dalam dan luar negara.
2. Menggalak dan memudahkan kerjasama kebangsaan dan antarabangsa dalam perkongsian sumber perpustakaan di kalangan perpustakaan.
   
Faedah Ahli SPP
1. Memenuhi keperluan maklumat pengguna perpustakaan.
2. Perkongsian sumber maklumat antara perpustakaan
3. Akses kepada kepelbagaian sumber maklumat secara global
4. Akses kepada data bibliografi dengan lebih baik
5. Memenuhi permintaan terhadap bahan yang tiada dalam simpanan perpustakaan
   
Syarat Permohonan Keahlian SPP
1. Institusi yang mempunyai perpustakaan atau pusat sumber.
2. Institusi kerajaan atau bukan kerajaan yang sah dan berdaftar.
3. Permohonan tidak dibuka kepada individu atau orang perseorangan.
4. Pemohon hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perpustakaan pembekal.
5. Mempunyai pegawai yang bertanggungjawab menguruskan SPP.
6. Melengkapkan butiran penuh permohonan iaitu:
 
i. Nama pegawai
ii. Emel pegawai/ emel rasmi jabatan
iii. Nama institusi
iv. Alamat penuh institusi
v. Nombor telefon
vi. Nombor faks
   
Jumlah dan Tempoh Pinjaman
1. 10 buah buku boleh dipinjam dalam satu masa.
2. Tempoh pinjaman bagi semua bahan di PNM adalah sebulan.
3. Pembaharuan pinjaman dibenarkan tidak melebihi sebulan.
4. Jika bahan tersebut ditempah oleh pengguna/perpustakaan lain pembaharuan tidak dibenarkan.
   
Peraturan Pinjaman
Pemohon bertanggungjawab:
1. 10 buah buku boleh dipinjam dalam satu masa.
2. Memastikan kesemua bahan yang dipinjam berada dalam keadaan baik.
3. Membayar kos pembaikan atau penggantian bahan perpustakaan yang hilang/rosak.
   
Bayaran
1. Tiada bayaran dikenakan kepada pemohon.
2. Pembayaran hanya dikenakan terhadap permintaan untuk mendapatkan salinan bahan.
3. Denda dikenakan bagi bahan yang melebihi tempoh pinjaman atau hilang dengan merujuk Akta Perpustakaan Negara 1972, Peraturan-Peraturan Perpustakaan Negara (Bayaran dan Denda) (Pindaan) 2015.
   
Bahan-bahan yang boleh dipinjam
1. Bahan bercetak seperti buku, seminar dan laporan.
2. Manuskrip Melayu dalam bentuk mikrofom
Salinan fotokopi bahan-bahan asal yang tidak dapat dipinjam boleh dibekalkan atas permohonan, dengan syarat permohonan seperti ini adalah selaras dengan peruntukan Akta Hakcipta 1987.
   
Bahan-bahan yang tidak boleh dipinjam
1. Bahan cuma ada satu salinan.
2. Bahan telah dihapuskira
3. Bahan dalam sirkulasi.
4. Bahan telah dihantar untuk dijilid/pembaikan.
5. Bahan rujukan (kamus / ensiklopedia).
   
Cara memohon perkhidmatan SPP
1. Permohonan hendaklah dibuat melalui perpustakaan/organisasi.
2. Permohonan boleh dibuat melalui portal KIK, e-mel, borang, surat, telefon atau faks.
3. Permohonan bahan-bahan yang tidak terdapat dalam negara boleh dikemukakan kepada Pusat Penyelaras yang bertanggungjawab menghantar permohonan tersebut ke luar negara.
4. Semasa membuat permohonan SPP, butir-butir lengkap bibliografi hendaklah diisi seperti berikut:
 
i. Buku/Bab – nama pengarang, judul dan nombor panggilan
ii. Artikel/Rencana – Judul lengkap majalah/surat khabar/persidangan, pengarang, judul, tarikh penerbitan, volum, nombor keluaran dan nombor panggilan.
5. Hantarkan permohonan ke :
  Perpustakaan Negara Malaysia,
Aras 8, Menara PNM,
Pusat Rujukan Malaysiana dan Luar Negara,
232, Jalan Tun Razak,
50572 Kuala Lumpur.
E-mel : [email protected]
Telefon : 03-2687 1835/4241
Faks : 02-2692 7899
 
Waktu Perkhidmatan
Isnin – Jumaat : 8.00 pagi – 5.00 petang
Sabtu, Ahad dan Cuti Umum: Tutup

 


Kemaskini pada 2022-06-14 15:06:36 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page