Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Akta ,Dasar dan Peraturan

 

 

 

 

Senarai Akta

akta PNM 1972 Akta Perpustakaan Negara 1972 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006) (Akta 80).
akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
 

Senarai Dasar

dasar negara
malaysiana Dasar Malaysiana 
pendigitan Dasar Pendigitalan Koleksi Perpustakaan  
  - Garis Panduan Pendigitalan Koleksi Perpustakaan   
manuskrip Melayu Dasar Galakan Membaca Perpustakaan Negara Malaysia 
manuskrip Melayu Dasar Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia 
hadiah dan pertukaran Dasar Hadiah dan Pertukaran 
spp Dasar Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) 
sumber media Dasar Sumber Media 
khidmat nasihat Dasar Khidmat Nasihat Dan Perundingan Perpustakaan Negara Malaysia 
pengurusan dokumen Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat 
sumber manusia Dasar Sumber Manusia 
sumber manusia Dasar Koleksi Khas Perpustakaan Negara Malaysia 
sumber manusia Dasar Pelupusan Sumber Perpustakaan 
sumber manusia Dasar Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia 
sumber manusia Dasar Pendokumentasian Bahan Perpustakaan 
sumber manusia Dasar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Koleksi Perpustakaan 
sumber manusia Dasar Pembangunan Koleksi PNM 
 

Senarai Surat Pekeliling

akta PNM 1972 Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1988 : Pusat Penyerahan Bahan-bahan Terbitan Malaysia di Universiti Ohio, Amerika Syarikat .
 

Senarai Peraturan, Polisi dan Garis Panduan

akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
sumber manusia Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat 
sumber manusia Garis Panduan Pewujudan Perpustakaan atau Pusat Sumber Melalui Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)  

 

Lain-lain

Dokumen berkaitan Triti Marrakesh di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 2022):
malaysiana Perintah Hak Cipta (Entiti Yang Diberi Kuasa) 2022
pendigitan Garis Panduan Hak Cipta (Entiti Yang Diberi Kuasa) 2022

 

 

 


Kemaskini pada 2023-09-14 10:34:26 daripada Administrator 2

  •  
  • Print
  • Email this page