Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Surat Pekeliling, Akta, Dasar dan Peraturan

 
Berikut adalah senarai surat pekeliling, akta dan peraturan mengenai Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) mengikut Rang Undang-Undang Malaysia :
 
Senarai Surat Pekeliling :
akta PNM 1972 Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1988 : Pusat Penyerahan Bahan-bahan Terbitan Malaysia di Universiti Ohio, Amerika Syarikat .
 
Senarai Akta, Dasar dan Peraturan :
akta PNM 1972 Akta Perpustakaan Negara 1972 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006) (Akta 80).
 
Suatu Akta bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penubuhan Perpustakaan Negara dan berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubung dengannya.
 
akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
 
Suatu Akta bagi membuat peruntukan bagi pengumpulan, pemuliharaan, pengawalan bibliografi dan penggunaan bahan perpustakaan, yang diterbitkan di Malaysia dan untuk menyediakan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 
akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
akta penyerahan bahan
 
dasar negara
 
Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat telah menggariskan beberapa panduan ke arah pembangunan perkhidmatan perpustakaan yang sistematik dan terancang.
 
polisi perpustakaan
Polisi Perpustakaan Negara
 
Senarai Polisi dan Prosedur Perpustakaan Negara Malaysia:

 

malaysiana Dasar Malaysiana [429KB PDF]
pendigitan Dasar Pendigitalan Koleksi Perpustakaan [168KB PDF]      
  - Garis Panduan Pendigitalan Koleksi Perpustakaan      
manuskrip Melayu Dasar Galakan Membaca Perpustakaan Negara Malaysia [520KB PDF] 
manuskrip Melayu Dasar Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia [283KB PDF]
hadiah dan pertukaran Dasar Hadiah dan Pertukaran [192KB PDF]
spp Dasar Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP) [209KB PDF]
sumber media Dasar Sumber Media [276KB PDF]
khidmat nasihat Dasar Khidmat Nasihat Dan Perundingan Perpustakaan Negara Malaysia [341KB PDF] 
pengurusan dokumen Dasar Pengurusan Dokumen Terperingkat [131KB PDF]
pembelian Dasar Pembelian & Pendokumentasian Bahan Monograf dan Bahan-Bahan Bercetak Lain [293KB PDF]
sumber manusia Dasar Sumber Manusia [386KB PDF]
sumber manusia Dasar Koleksi Khas Perpustakaan Negara Malaysia [79KB PDF]
sumber manusia Dasar Pelupusan Sumber Perpustakaan [51KB PDF]
sumber manusia Dasar Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia [48KB PDF]
sumber manusia Dasar Pendokumentasian Bahan Perpustakaan [391KB PDF]
sumber manusia Dasar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Koleksi Perpustakaan [487KB PDF]
sumber manusia Dasar Pembangunan Koleksi PNM [1.1MB PDF]
sumber manusia Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat [433KB PDF]
 

 

Pautan E-warta - Klik Disini


Kemaskini pada 2022-02-14 10:20:33 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page