Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Perutusan Ketua Pengarah

Bismillahir-Rahmannir-Rahim,
Selawat dan Salam Ke Atas Nabi Muhammad SAW.,
Assalamualaikum warahmatullahi-wabarakatuh,
Salam Sejahtera.


Saya ingin mengucapkan Selamat Datang dan terima kasih kerana melayari laman web rasmi Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

Sebagai sebuah institusi yang diberi amanah untuk memastikan kadar literasi membaca meningkat dari tahun ke setahun dan juga dalam masa yang sama menjadi pusat rujukan ilmu Negara. Justeru itu, PNM akan senantiasa menambahbaik dalam meningkatkan produktiviti perkhidmatan kepada pengguna dan rakyat agar seiring dengan perkembangan semasa bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih baik setanding dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Negara maju.

Sejajar dengan tanggungjawab PNM sebagai agensi kerajaan dan juga sebagai pengurus ilmu, pustakawan perlu menjadi tempat rujukan maklumat dan informasi bagi rakyat dan tidak boleh menyebarkan perkara-perkara yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat atau menyebar atau menularkan berita-berita yang tidak sahih atau tidak diketahui asas puncanya. Persepsi positif perlu dilestarikan bagi memastikan anjakan paradigma yang direncanakan dapat dijayakan dengan sepenuh keikhlasan dalam menyampaikan perkhidmatan dan maklumat yang betul dan ikhlas kepada rakyat.

Adalah menjadi matlamat PNM untuk berusaha bagi memastikan jabatan ini senantiasa dilengkapi dengan teknologi terkini seiring dengan peredaran masa dan keperluan semasa demi mencapai visi, misi dan objektif jabatan.

Selaras dengan peranan PNM untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu dan bermaklumat dengan menjadikan amalan membaca sebagai budaya, pelbagai usaha telah dirancang bagi mencapai misi ini. Antaranya melalui kempen membaca dengan slogan ‘’Mari Membaca Bersama”, promosi buku dan aktiviti pembacaan. Perkara ini selari dengan pemilihan Kuala Lumpur sebagai Ibu kota dunia buku 2020 telah yang diiktiraf oleh UNESCO dan merupakan pengiktirafan keatas usaha dan peranan PNM sejak tahun 1995. Selain itu juga, Program Dekad Membaca yang telah dirasmikan oleh YB Dr. Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia pada 29 November 2018 menjadi satu cabaran kepada PNM dan usaha perlu dibuat bagi mencapai aspirasi beliau untuk menjadikan Malaysia sebagai negara membaca pada tahun 2030.

Sehubungan itu, PNM berusaha menyebar luas perkhidmatan yang ditawarkan melalui aplikasi teknologi terkini dan memperluas pembangunan Perpustakaan 'Ubiquitous' atau dikenali sebagai u-Pustaka sebagai hub maklumat nasional. Projek u-Pustaka ini membabitkan pembangunan Malaysia National Union Catalouge dengan ciri-ciri baharu dan sistem repositori kandungan digital yang membolehkan penyimpanan dan pengurusan kandungan digital dapat dilaksanakan.

Harapan saya agar komitmen dan segala usaha yang dilakukan beserta semangat kerja berpasukan yang tinggi akan dapat memantapkan dalam mengukir dan mencipta lebih banyak kejayaan buat PNM untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

 

DATO' NAFISAH AHMAD
KETUA PENGARAH
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Kemaskini pada 2019-05-07 14:43:21 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page