Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Koleksi_khas

Malaysiana: Koleksi Nadir

Jun 27, 2014 - Malaysiana: Koleksi Nadir     Bahan Nadir (Aras 10) Bahan terbitan dalam dan luar negara sebelum 1900 dan terbitan habis cetak atau tiada dalam pasaran. Bidang perkara bahan ini merangkumi sejarah, kebudayaan, politik, pertanian dan lain-lain. Bahan Nadir boleh dirujuk di Aras 10, Menara PNM dengan kebenaran Penasihat Pembaca.
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/111

Hari Sambutan Sedunia dan Malaysia 2012

Jun 27, 2014 - Hari Sambutan Sedunia dan Malaysia 2012   Tarikh Sedunia /Antarabangsa Malaysia FEB 4 Feb  National Libraries Day (UK)  World Cancer Day    13 Feb  World Radio Day   21 Feb  International Mother Language ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/110

Koleksi Bangsa-bangsa Bersatu

Jun 27, 2014 - Perpustakaan Negara Malaysia merupakan Pusat Penyerahan Terbitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu semenjak tahun 1976. Bahan-bahan terbitan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu  dan pelbagai agensi di bawah Bangsa-bangsa Bersatu seperti UNESCO, WHO, World Bank, IFC, IMF, WIFO, UNIDO, GATT boleh diperolehi dalam bentuk monograf, laporan tahunan dan terbitan bersiri.   Bermula pada Februari 2011, Perpustakaan Negara Malaysia dilantik menjadi Pusat Penyerahan Bahan-bahan ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/109

Koleksi ASEAN

Jun 27, 2014 - Koleksi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)  ini mengandungi koleksi mengenai negara-negara Asia Tenggara, yang menganggotai ASEAN iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Kemboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam dan Vietnam.Koleksi ini merangkumi pelbagai bidang dan perkara seperti sosial, kebudayaan, ekonomi, politik dan pembangunan warisan negara setiap negara ASEAN.   Pengguna Perpustakaan boleh merujuk koleksi ini di Aras 4, Blok Tengah, ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/107

Koleksi Harvard

Jun 27, 2014 - Koleksi ini dibangunkan dengan kerjasama Kelab Alumni Harvard Malaysia sejak tahun 2000. Bahan yang terdapat dalam koleksi ini terdiri daripada buku dan terbitan bersiri dalam bidang perniagaan dan pengurusan. Koleksi ini diterbitkan oleh Harvard University Press, Harvard Business School dan Harvard Business Publishing. Lokasi : Aras 3 Tengah, Anjung Bestari, Perpustakaan Negara Malaysia  Berikut adalah di antara laman sesawang pangkalan data rujukan Harvard :   Pangkalan ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/105

Arkib Perpustakaan Negara Malaysia

Jun 27, 2014 - Malaysiana: Arkib Perpustakaan Negara Malaysia     Arkib PNM (Aras 8)   Koleksi Arkib PNM merangkumi bahan dan rekod terbitan Perpustakaan Negara Malaysia(PNM) seperti brosur, buku program/aturcara, monograf, terbitan bersiri, karya staf PNM dan lain-lain terbitan yang berkaitan atau anjuran PNM. Satu lagi kategori bahan Arkib PNM ialah album gambar di mana semua aktiviti/program yang dijalankan atau berkaitan jabatan dirakam ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/103

Koleksi Terperingkat : Haram/Terhad/Sulit

Jun 27, 2014 - Koleksi ini terdiri daripada bahan-bahan seperti berikut :   Bahan Haram   Terbitan yang diisytiharkan haram untuk edaran kepada orang ramai oleh Kementerian Dalam Negeri. Bahan ini boleh dirujuk setelah mendapat kebenaran secara bertulis dari Kementerian Dalam Negeri.   Bahan Terhad   Terbitan yang dihadkan edarannya oleh penerbit bahan tersebut. Ia boleh dirujuk setelah mendapat kebenaran ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/101

Koleksi Peribadi

Jun 27, 2014 - Koleksi Peribadi merupakan himpunan ilmu dan maklumat yang dimiliki oleh orang perseorangan, tokoh-tokoh ilmuan, cendikiawan, budayawan, negarawan atau pengkaji yang banyak memberi sumbangan kepada ketamadunan manusi. Koleksi Peribadi yang diperoleh oleh PNM digunakan untuk tujuan pemuliharaan dan rujukan. Bidang perkara bahan-bahan yang dikumpul adalah menurut kegemaran, minat atau bidang kajian individu pemilik koleksi. Bahan yang diperoleh merangkumi buku, jurnal, artikel, ...
Tags matched : Koleksi_khas
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/99