Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Penerbit

Penerbit

Jul 02, 2014 - Permohonan International Standard Book Number (ISBN) Permohonan International Standard Serial Number (ISSN) Pengkatalongan Dalam Penerbitan Pangkalan Data Penerbitan
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/315

Pengkatalogan dalam Penerbitan

Jun 26, 2014 - Apakah Itu Pengkatalogan Dalam Penerbitan (PDP)?   Pengkatalogan-dalam-Penerbitan (PDP) adalah data katalog yang disediakan secara percuma oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) kepada penerbit-penerbit di Malaysia sebelum sesuatu terbitan diterbitkan. Bagaimanakah PDP diberi?   Penerbit dikehendaki menghantar pruf galei atau salinan mukasurat judul dan bahan awalan (salinan mukasurat ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/27

Permohonan International Standard Serial Number (ISSN)

Jun 26, 2014 - Apakah Itu ISSN?   International Standard Serial Number (ISSN) adalah Nombor Bersiri Piawai Antarabangsa yang unik bagi pengenalan sesebuah penerbitan berkala. ISSN diperoleh daripada Agensi ISSN Antarabangsa yang berpusat di Paris, Perancis. Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISSN mulai Jun 1976. Contoh : ISSN 1823-7037                 ISSN 2590-4329 Sistem ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/26

Permohonan International Standard Book Number (ISBN)

Jun 26, 2014 - Apakah Itu ISBN?   International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN adalah satu nombor piawaian antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu. ISBN diperoleh daripada Agensi ISBN Antarabangsa yang berpusat di London. Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISBN di Malaysia mulai Ogos 1982. ISBN yang telah diberikan hendaklah dicetak di kulit belakang ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/18