Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Penerbit

Penerbit

Jul 02, 2014 - Permohonan International Standard Book Number (ISBN) Permohonan International Standard Serial Number (ISSN) Pengkatalongan Dalam Penerbitan Pangkalan Data Penerbitan
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/315

Pengkatalogan dalam Penerbitan

Jun 26, 2014 - Apakah Itu Pengkatalogan Dalam Penerbitan (PDP)?   Pengkatalogan-dalam-Penerbitan (PDP) adalah perkhidmatan pengeluaran data katalog yang diberikan percuma oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) kepada penerbit-penerbit di Malaysia sebelum sesuatu terbitan diterbitkan. Bagaimanakah PDP diberi?   Penerbit dikehendaki menghantar pruf galei atau salinan foto mukasurat judul dan bahan awalan (muka ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/27

Permohonan International Standard Serial Number (ISSN)

Jun 26, 2014 - Apakah Itu ISSN?   International Standard Serial Number (ISSN) atau lebih dikenali sebagai ISSN adalah nombor lapan angka yang diterima secara universal sebagai kod pengenalan yang ringkas, tunggal dan tidak mengelirukan bagi setiap satu terbitan bersiri yang diterbitkan. Contoh : ISSN 1823-7037 Sistem Operasi ISSN   International Serials Data System atau ISDS adalah satu rangkaian antarabangsa bagi operasi dan pusat ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/26

Permohonan International Standard Book Number (ISBN)

Jun 26, 2014 - Apakah Itu ISBN?   International Standard Book Number atau dikenali sebagai ISBN ialah satu kod sepuluh (10) atau tiga belas (13) angka yang diperuntukkan kepada satu judul atau edisi buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu. ISBN diperoleh daripada International ISBN Agensi yang berpusat di London . Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik sebagai Pusat Kebangsaan ISBN di Malaysia mulai Ogos 1982. ISBN yang diperoleh hendaklah dicetak di ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/18