Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Penerbit

Penerbit

Jul 02, 2014 - Permohonan International Standard Book Number (ISBN) Permohonan International Standard Serial Number (ISSN) Pengkatalongan Dalam Penerbitan Pangkalan Data Penerbitan
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/315

Pengkatalogan dalam Penerbitan

Jun 26, 2014 -   Perkhidmatan penyediaan data PDP diberikan secara percuma kepada penerbit dan semua penerbit di Malaysia adalah digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan ini.   Perkhidmatan ini merangkumi bahan monograf bagi judul atau edisi baru dalam semua bidang perkara yang akan diterbitkan di Malaysia tertakluk kepada prosedur permohonan PDP.   Penerbit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahan yang diterbitkan mematuhi Garis Panduan ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/27

Permohonan International Standard Serial Number (ISSN)

Jun 26, 2014 - PERMOHONAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (ISSN)   Semua judul adalah layak dipertimbangkan untuk diberi ISSN selagi ianya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bagi penerbit swasta, ISSN hanya akan dikeluarkan setelah penerbit memperolehi Permit Penerbitan dari Kementerian Dalam Negeri.   ISSN diberikan secara PERCUMA kepada penerbit oleh Pusat Kebangsaan ISSN.   Penerbit juga bertanggung jawab untuk memastikan ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/26

Permohonan International Standard Book Number (ISBN)

Jun 26, 2014 -   PERMOHONAN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (ISBN)   Semua judul buku adalah layak dipertimbangkan untuk diberi ISBN selagi ianya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Agensi ISBN Antarabangsa.  ISBN perlu dipohon sebelum sesuatu bahan diterbitkan dan ianya diberikan secara PERCUMA oleh Pusat Kebangsaan ISBN. Penerbit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahan yang diterbitkan mematuhi Garis Panduan Penerbitan di bawah Akta Mesin ...
Tags matched : Penerbit
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/18