Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Perpustakaan_Lain

Kumpulan Pengguna VTLS

Dec 14, 2016 - Kumpulan pengguna VTLS telah ditubuhkan pada 17 Ogos 1999 dengan 7 keanggotaan iaitu Perpustakaan Negara Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Pusat daya Pengeluaran Negara (NPC), Jabatan Perdana Menteri, Institut Latihan Diplomatik dan Hubungan Luar Negari (IDHL) dan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Penubuhan kumpulan pengguna ini adalah untuk bersama-sama berkongsi pengalaman dalam mengendalikan perisian VTLS. Kumpulan Pengguna VTLS ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/261

Koleksi Nadir

Jul 01, 2014 -   Senarai Koleksi Nadir Terpilih Bil. Nama Koleksi 1. A History Of Perak 2. Aanteekeningen Op Dr. Mr. H. J. E Tendeloos Feiten 3. Canai Bacaan 4. Cerita Puteri Mesir dengan Pahlawan Raja Rom 5. Cerita-cerita Shakespear 6. Cheramah Bahasa Dan Sastera 7. Ethnology and Archeology Of The Malay ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/305

Senarai Pusat Sumber Malaysia di Luar Negara

Jul 01, 2014 - UNIVERSITI OHIO Pusat Sumber Malaysia di Perpustakaan Universiti Ohio ditubuhkan bagi menyokong Kerusi Tun Razak yang diwujudkan di Universiti berkenaan. Pusat Sumber bertujuan untuk menyediakan maklumat dan bahan rujukan bagi kegunaan penyelidik, penuntut, syarikat dan orang awam di Universiti berkenaan mahupun dari Amerika Syarikat yang ingin membuat kajian mengenai Malaysia. Pendedahan maklumat mengenai Malaysia ini akan memberi kesempatan yang baik kepada masyarakat di Amerika Syarikat ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/291

ASTINFO

Jul 01, 2014 - REGIONAL NETWORK FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND EXPERIENCE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ASIA AND PACIFIC REGION (ASTINFO). ASTINFO merupakan salah satu program UNESCO berkaitan dengan rangkaian pertukaran maklumat dan pengalaman mengenai sains dan teknologi dalam kalangan negara rantau Asia Pasifik. Perpustakaan Negara Malaysia telah dilantik oleh Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia sebagai pusat penyelaras ASTINFO semenjak tahun 1984. Sebagai penyelaras bagi rangkaian ASTINFO, semua ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/286

APINESS

Jul 01, 2014 - ASIA-PACIFIC INFORMATION NETWORK IN SOCIAL SCIENCE (APINESS). Program Asia-Pacific Information Network in Social Science (APINESS) ialah suatu program yang diwujudkan di bawah pertubuhan Unesco pada awal tahun 1986. Program bertujuan untuk menyelaras pengumpulan dan penyebaran maklumat dan aktiviti dalam bidang perkara sains sosial di negara Asia dan Pasifik. Sejak tahun 1986, Mesyuarat diadakan tiap-tiap tahun antara pakar sains sosial dengan pakar maklumat mengenai sains sosial untuk ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/284

IFLA

Jul 01, 2014 - IFLA merupakan gabungan Persatuan Perpustakaan pada peringkat antarabangsa. Perpustakaan Negara Malaysia menjadi ahli institusi bagi persatuan ini dengan melibatkan diri secara berutusan surat. Sebagai ahli institusi, Perpustakaan Negara Malaysia mendapat faedah dan menerima pelbagai penerbitan dan maklumat - jawatankuasa kerja IFLA, pelbagai penulisan dan hasil kajian yang dijalankan oleh IFLA dijadikan panduan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan profesionalisme kepustakawanan, khususnya ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/283

CDNLAO

Jul 01, 2014 - CONFERENCE OF DIRECTORS OF NATIONAL LIBRARY OF ASIA AND OCEANIA (CDNLAO). CDNLAO merupakan persidangan bagi Pengarah Perpustakaan Negara di Asia dan Oceania. Tujuan CDNLAO ditubuhkan untuk : Bertukar-tukar maklumat dan mewujudkan kerjasama bagi pembangunan perpustakaan di Asia dan Oceania. Membantu perpustakaan di negara kurang membangun menerusi kerjasama perpustakaan. Untuk melihat tahap pencapaian pembangunan perpustakaan dalam kalangan perpustakaan di Asia dan Oceania.
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/275

CONSAL

Jul 01, 2014 - CONGRESS OF SOUTHEAST ASIAN LIBRARIANS (CONSAL) CONSAL merupakan forum dalam kalangan Pustakawan dari negara Asia Tenggara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan menjalankan pelbagai projek bersama, khususnya menganjurkan persidangan dalam jangka masa tiga tahun sekali. Perpustakaan Negara Malaysia menjadi anggota CONSAL pada tahun 1970. Lembaga Eksekutif yang bertanggungjawab atas perancangan dan penyelarasan aktiviti CONSAL, dan anggotanya terdiri daripada 3 wakil dari Perpustakaan ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/272

NLG-SEA

Jul 01, 2014 - NATIONAL LIBRARY GROUP SOUTHEAST ASIA (NLG-SEA) NLG-SEA diwujudkan berkaitan dengan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Perpustakaan Negara Asia Tenggara yang diadakan di Bangkok, Thailand pada 7 Mei 1994. NLG-SEA merupakan satu gabungan Ketua-Ketua Perpustakaan Negara di Asia Tenggara untuk menjalankan projek kerjasama dalam kalangan Perpustakaan Negara di rantau ini.
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/271

Perpustakaan CDS/ISIS

Jun 30, 2014 - Perpustakaan Negara Malaysia merupakan Pusat Pengedaran kebangsaan bagi perisisian CDS / ISIS for Windows yang dibangunkan oleh UNESCO. Perisian CDS / ISIS for Windows merupakan perisian yang boleh dimanfaatkan untuk membina pangkalan data bagi kegunaan perpustakaan kecil dan khusus Muat turun versi terkini CDS / ISIS untuk Windows ; Muat turun Borang Aplikasi CDS/ISIS. Perisian WINISIS dan Templat CUTe (Format PDF) Muat turun Borang Perjanjian untuk ...
Tags matched : Perpustakaan_Lain
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/266