Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Klinik Jawi 2021

KLINIK JAWI : Peringkat lanjutan
PENGAJAR : Prof. Madya  Dr. Adi Yasran Abdul Aziz
  Pensyarah, Universiti Putra Malaysia
MASA SIARAN : Khamis, 3.15 - 3.45 petang
ANJURAN : PNM dengan kerjasama IKIM dan UPM

 

 
Bunyi e Taling dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 30
Bunyi i dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 31
Bunyi u dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 32
Bunyi 'o' dalam Kata Serapan Inggeris - Siri 33
Kata Serapan Arab Berdasarkan Ejaan Rumi - Siri 34
Pembahagian Kaedah Ejaan Kata Serapan Arab - Siri 35
Kaedah Ejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Homonim - Siri 36
Kaedah Ejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Satu Suku Kata - Siri 37
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Terbuka yang Bermula dengan [a] - Siri 38
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Terbuka yang Bermula dengan Bunyi Selain [a] - Siri 39
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [a.a] - Siri 40
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [a.i] - Siri 41
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [a.u] - Siri 42
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [i.a] - Siri 43
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [i.i] - Siri 44
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [u.a] - Siri 45
Pengejaan Kata Serapan Arab bagi Kata Dua Suku Kata (Terbuka + Tertutup) dengan Pola Bunyi Vokal [u.i] dan [u.u] - Siri 46
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Tertutup dengan Vokal [a.a] - Siri 47
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Tertutup dengan Vokal [a.i] - Siri 48
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Tertutup dengan Vokal [a.u] - Siri 49
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Dua Suku Kata Tertutup dan Terbuka - Siri 50
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [a] - Siri 51
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [a] + [a] + [i] - Siri 52
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [a] + [a] + [u] - Siri 53
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [a] + [i] + [a] - Siri 54
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [a] + [u] + [a] dan [i] + [a] + [a] - Siri 55
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [i] + [i] + [a] - Siri 56
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [u] + [a] + [a] - Siri 57
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [u] + [i] + [a] - Siri 58
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Tiga Suku Kata Berbunyi [u] + [a] + [i] dan [u] + [i] + [i]- Siri 59
Kata Serapan Arab bagi Gabungan Empat dan Lima Suku Kata - Siri 60
Pengejaan Kata Nama Khas Berdasarkan Sebutan Baku - Siri 61
Pengejaan Kata Nama Khas yang Bukan daripada Bahasa Arab - Siri 62
Pengejaan Kata Nama Khas Tempat daripada Bahasa Arab - Siri 63
Pengejaan Nama Orang Lelaki daripada Bahasa Arab - Siri 64
Perubahan Ejaan Nama Orang Lelaki daripada Bahasa Arab - Siri 65
Pengejaan Nama Orang Perempuan daripada Bahasa Arab - Siri 66
Perubahan Ejaan Nama Orang Perempuan daripada Bahasa Arab - Siri 67
Pengejaan Nama Orang daripada Bahasa Arab yang Mengandungi Makna yang Kurang Baik - Siri 68
Pengejaan Nama Orang daripada Bahasa Melayu - Siri 69
Pengejaan Nama Syarikat daripada Bahasa Inggeris - Siri 70
Pengejaan Nama Sekuriti daripada Bahasa Inggeris - Siri 71
Pengejaan Nama Premis Makanan daripada Bahasa Inggeris - Siri 72
Pengejaan Nama Premis Perniagaan Barangan daripada Bahasa Inggeris - Siri 73
Pengejaan Nama Premis Perniagaan Pakaian daripada Bahasa Inggeris - Siri 74
Pengejaan Nama Premis Perniagaan Kesihatan dan Kecantikan - Siri 75
Pengejaan Nama Premis atau Produk Perniagaan Peralatan Digital daripada Bahasa Inggeris - Siri 76
Pengejaan Nama Bank - Siri 77
Ejaan Nama Hotel - Siri 78
Pengejaan Jenama Kereta - Siri 79
Pengejaan Nama Ibu Negara - Siri 80
Pengejaan Akronim Bahasa Melayu - Siri 81

 


Kemaskini pada 2022-01-13 12:06:04 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page