Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

MS_ISO_9001:2000

Tahun 2013

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2013 telah diadakan pada 23 Januari 2013 Bil. 2/2013 telah diadakan pada 26 Mei 2013 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Mesyuarat MKSP bagi tahun 2013 akan diadakan pada 21 November 2013 Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Satu taklimat kesedaran pelaksanaan MS ISO 9001:2008 kepada warga PNM yang disampaikan oleh Cik Hajah Nafisah binti Ahmad selaku Wakil Pengurusan telah diadakan pada 21 ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/208

Tahun 2012

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2012 telah diadakan pada 31 Jan 2012 Bil. 2/2012 telah diadakan pada 18 April 2012 Bil. 3/2012 telah diadakan pada 26 September 2012 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2012 telah diadakan pada 26 Jun 2012 Bil. 2/2012 telah diadakan pada 26 November 2012 Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Satu taklimat kesedaran pelaksanaan MS ISO 9001:2008 kepada warga PNM yang disampaikan oleh ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/206

Tahun 2011

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2011 telah diadakan pada 2 Mac 2011 Bil. 2/2011 telah diadakan pada 28 Jun 2011 Bil. 3/2011 telah diadakan pada 29 Sept 2011 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2011 telah diadakan pada 5 Mei 2011 Bil. 2/2011 telah diadakan pada 21 Disember 2011 Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan telah diadakan pada 11-13 Januari 2011 yang diketuai oleh Cik Hajah Nafisah Ahmad selaku Ketua Sistem ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/201

2010

Jun 30, 2014 - TAHUN 2010   Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2010 telah diadakan pada 6 Januari 2010 Bil. 2/2010 telah diadakan pada 24 Jun 2010 Bil. 3/2010 telah diadakan pada 6 September 2010 Bil. 4/2010 telah diadakan pada 9 Disember 2010 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2010 telah diadakan pada 26 April 2010 Bil. 2/2010 telah diadakan pada 20 Oktober 2010 Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/200

Tahun 2009

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2000 Bil. 1/2009 telah diadakan pada 26 Februari 2009. Bil. 2/2009 telah diadakan pada 20 Mei 2009. Bil. 3/2009 telah diadakan pada 26 Ogos 2009. Bil. 4/2009 telah diadakan pada 24 November 2009. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2009 telah diadakan pada 9 April 2009. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 20 Oktober 2009. Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan telah diadakan pada 23 - 25 Mac 2009 yang ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/198

Tahun 2008

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2000 Bil. 1/2008 telah diadakan pada 16 April 2008. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 19 Jun 2008. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2008 telah diadakan pada 12 Mei 2008. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 31 Disember 2008. Taklimat Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 Taklimat Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 diadakan pada 12 Mei 2008 bertempat di Auditorium PNM dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/191

Tahun 2007

Jun 30, 2014 - Pengauditan Dalaman Seramai 23 Juruaudit Dalaman yang diketuai oleh Cik Hajah Nafisah Ahmad telah menjalankan auditan terhadap Dokumen Kualiti dari 2 - 3 April 2007. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Mesyuarat ini diadakan pada 10 April 2007. Audit Penilaian Semula / Reassessment Audit SIRIM QAS International Audit Penilaian Semula telah diadakan pada 16 - 18 April 2007. Pasukan audit daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd. yang diketuai oleh Puan Hanida Ghazali dan ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/185

Tahun 2006

Jun 30, 2014 - Bengkel Penghayatan MS ISO 9001:2000 Bengkel ini telah dikendalikan oleh Quality Expert Sdn. Bhd. dan telah diadakan pada 8 - 11 Mac 2006 di Bilik Syarahan, Perpustakaan Negara Malaysia Kursus Audit Dalaman Kursus Audit Dalaman anjuran SIRIM Berhad telah diadakan pada 16 - 18 Mei 2006 di Awana Kijal Golf, Beach & Spa Resort, Terengganu. Bengkel Semakan dan Pemurnian Dokumen SPK MS ISO 9001:2000 Bengkel ini diadakan pada 2 - 5 Julai 2006 bertujuan menyemak semula dokumen SPK sedia ...
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/184

Tahun 2005

Jun 30, 2014 - Audit Pemantauan MS ISO 9001:2000 Audit Pemantauan telah diadakan pada 23 - 24 Jun 2005 oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
Tags matched : MS_ISO_9001:2000
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/182