Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

ISO_9001:2008

Penyediaan Dokumen, Badan Pensijilan yang Dilantik dan Aktiviti Pelaksanaan Kualiti MS ISO 9001:2015

Jun 30, 2014 - SENARAI DOKUMEN KUALITI DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 JABATAN   BIL. NAMA DOKUMEN KUALITI NO. RUJUKAN DOKUMEN 1. Manual Kualiti PNM.MK JUMLAH 1 PROSEDUR PEROLEHAN (K) 2. Prosedur Pengesanan dan Penguatkuasaan Akta 331 PNM.PK(K).PPTN.01 3. Prosedur Perolehan Bahan ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/225

Skop Perlaksanaan

Jun 30, 2014 - Skop Pelaksanaan SPK MS ISO 9001:2015   “Perkhidmatan perpustakaan melalui pembinaan, pendokumentasian dan ketersediaan suatu koleksi sumber perpustakaan di peringkat kebangsaan untuk penggunaan masyarakat masa kini dan akan datang.”     Pelaksanaan SPK melibatkan perancangan dan pengurusan sumber secara berkesan bagi menyediakan perkhidmatan berdasarkan aktiviti perpustakaan iaitu:     i.  rujukan dan pinjaman kepada pengguna ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/218

Objektif Kualiti

Jun 30, 2014 -
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/214

Dasar Kualiti

Jun 30, 2014 - "Perpustakaan Negara Malaysia komited untuk memberikan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti dan bertanggungjawab memelihara khazanah warisan sumber ilmu Malaysiana bagi memenuhi kepuasan pelanggan melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dan amalan penambahbaikan berterusan".
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/211

Tahun 2013

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2013 telah diadakan pada 23 Januari 2013 Bil. 2/2013 telah diadakan pada 26 Mei 2013 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Mesyuarat MKSP bagi tahun 2013 akan diadakan pada 21 November 2013 Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Satu taklimat kesedaran pelaksanaan MS ISO 9001:2008 kepada warga PNM yang disampaikan oleh Cik Hajah Nafisah binti Ahmad selaku Wakil Pengurusan telah diadakan pada 21 ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/208

Tahun 2012

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2012 telah diadakan pada 31 Jan 2012 Bil. 2/2012 telah diadakan pada 18 April 2012 Bil. 3/2012 telah diadakan pada 26 September 2012 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2012 telah diadakan pada 26 Jun 2012 Bil. 2/2012 telah diadakan pada 26 November 2012 Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Satu taklimat kesedaran pelaksanaan MS ISO 9001:2008 kepada warga PNM yang disampaikan oleh ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/206

Tahun 2011

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2011 telah diadakan pada 2 Mac 2011 Bil. 2/2011 telah diadakan pada 28 Jun 2011 Bil. 3/2011 telah diadakan pada 29 Sept 2011 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2011 telah diadakan pada 5 Mei 2011 Bil. 2/2011 telah diadakan pada 21 Disember 2011 Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan telah diadakan pada 11-13 Januari 2011 yang diketuai oleh Cik Hajah Nafisah Ahmad selaku Ketua Sistem ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/201

2010

Jun 30, 2014 - TAHUN 2010   Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 Bil. 1/2010 telah diadakan pada 6 Januari 2010 Bil. 2/2010 telah diadakan pada 24 Jun 2010 Bil. 3/2010 telah diadakan pada 6 September 2010 Bil. 4/2010 telah diadakan pada 9 Disember 2010 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2010 telah diadakan pada 26 April 2010 Bil. 2/2010 telah diadakan pada 20 Oktober 2010 Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/200

Tahun 2009

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2000 Bil. 1/2009 telah diadakan pada 26 Februari 2009. Bil. 2/2009 telah diadakan pada 20 Mei 2009. Bil. 3/2009 telah diadakan pada 26 Ogos 2009. Bil. 4/2009 telah diadakan pada 24 November 2009. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2009 telah diadakan pada 9 April 2009. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 20 Oktober 2009. Audit Dalaman I Audit Dalaman I Jabatan telah diadakan pada 23 - 25 Mac 2009 yang ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/198

Tahun 2008

Jun 30, 2014 - Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2000 Bil. 1/2008 telah diadakan pada 16 April 2008. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 19 Jun 2008. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2008 telah diadakan pada 12 Mei 2008. Bil. 2/2008 telah diadakan pada 31 Disember 2008. Taklimat Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 Taklimat Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 diadakan pada 12 Mei 2008 bertempat di Auditorium PNM dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan ...
Tags matched : ISO_9001:2008
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/191