Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
 
w3c
Jata
FAQ
Soalan Lazim
seperator Hubungi Kami
Hubungi Kami
seperator FAQ
Aduan & Maklumbalas
seperator Hubungi Kami
Peta Laman

Mengenai_PNM

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2020

Jan 14, 2020 - Aplikasi Dalam Talian Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2020 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Laman Web PNM 22,611 28,528 40,476 31,882 24,212 36,404 33,981 33,479 28,438 31,143 30,681 30,418 372,253 Koleksi Bahan Perpustakaan (CHAMO ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/251

Akta ,Dasar dan Peraturan

Jul 28, 2017 -         Senarai Akta Akta Perpustakaan Negara 1972 (Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006) (Akta 80). Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331). Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331) (Pindaan Jadual 1).   Senarai Dasar Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat Dasar ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/270

Senarai Laporan Tahunan

Jul 01, 2014 - Senarai Laporan Tahunan Perpustakaan Negara Malaysia Bil. Tahun BM 1. Laporan Tahunan 2021 2. Laporan Tahunan 2020 3. Laporan Tahunan 2019 4. Laporan Tahunan 2018 5. Laporan Tahunan 2017 6. Laporan Tahunan 2016 7. Laporan Tahunan 2013 8. Laporan Tahunan 2012 9. Laporan ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/306

Dasar Negara Bagi Perpustakaan Dan Perkhidmatan Maklumat

Jul 01, 2014 - Dasar Negara Bagi Perpustakaan Dan Perkhidmatan Maklumat   Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat telah menggariskan beberapa panduan ke arah pembangunan perkhidmatan perpustakaan yang sistematik dan terancang. Ini adalah bagi memenuhi keperluan pelbagai sektor termasuk semua lapisan masyarakat samada di bandar mahupun di luar bandar. Dasar Negara bagi Perpustakaan dan Perkhidmatan Maklumat telah dirangka dengan mengambilkira infrastruktur perkhidmatan ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/296

Reka Bentuk Bangunan PNM

Jun 30, 2014 - BANGUNAN ANJUNG BESTARI Reka Bentuk Bangunan PNM Projek Bangunan Perpustakaan Negara Malaysia telah mula dibayangkan pada tahun 1970. Dalam tahun 1978 satu tapak yang sesuai telah dikenal pasti untuk Bangunan Perpustakaan Negara Malaysia iaitu di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur seluas 2.2 hektar. Pada tahun 1979 Kerajaan telah melantik satu pasukan jururunding swasta untuk menjalankan Projek Bangunan Perpustakaan Negara Malaysia seperti berikut : Kumpulan Arkitek (Arkitek dan Juruhias ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/265

Peta Lokasi

Jun 30, 2014 - Perpustakaan Negara Malaysia (Ibu Pejabat) 232, Jalan Tun Razak, 50572 Kuala Lumpur, Malaysia.  : 03-2687 1700 : [email protected]   Unit Pinjaman Tingkat 3 dan 4, Wisma Sejarah, 232, Jalan Tun Razak, 50572 Kuala Lumpur, Malaysia.  : 03-2687 1791 : 03-2694 1748 * ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/264

Majlis Bersama Jabatan Bagi Pihak Pekerja

Jun 30, 2014 - BIL KUMPULAN DIWAKILI NAMA PEGAWAI JAWATAN/ BAHAGIAN 1. Pustakawan Gred S52/S48 Charles Brilee (Naib Pengerusi MBJ) Timbalan Pengarah Unit Rujukan Luar Negara 2. Pustakawan Gred S44 Yazid bin Ibrahim Penolong Pengarah Kanan, Pusat Rujukan Malaysiana & Luar Negara 3. Pustakawan Gred S44/S41 Ikhmil ...
Tags matched : Mengenai_PNM
└https://www.pnm.gov.my/index.php/pages/view/259